Obchodní podmínky

Kupujícímu se doporučuje seznámit s Všeobecnými obchodními podmínkami a reklamačním řádem ještě před objednáním zboží

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží a služeb mezi firmou Lenyk s.r.o. (dále jen „prodávající") a spotřebiteli (dále jen „kupující").

I. Základní ustanovení

Prodávající

LENYK s.r.o., IČ 28132734, Chvalšiny 250, 382 08 Chvalšiny, je osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeném v Českých Budějovicích. KS České Budějovice, Oddíl C, Vložka 12180

  

Kupující

Individuální smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám.

Kupující při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, jakož i předpisy souvisejícími.

II. Systém objednávání

Objednávat je možné 24h denně, 7 dní v týdnu.

Objednávka zboží a služeb se děje prostřednictvím elektronické objednávky na www.vonnekameny.cz (dále jen „e-shop").

Po potvrzení objednávky prodávajícím může být zákazníkovi vystavena zálohová faktura obsahující částku a instrukce k provedení platby. Výši zálohy určí vždy prodávající. Zálohová faktura bude zaslána elektronicky na e-mailovou adresu poskytnutou zákazníkem.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy pokud:

 • se zboží již nevyrábí
 • se výrazně navýšila cena dodavatele příslušného zboží

V případě, že tato situace nastane, prodávající se zavazuje neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

Kupující dostane zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu předem potvrdí telefonicky / e-mailem cenu a termín dodání. Tuto cenu je prodávající oprávněn měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu Kč vůči zahraničním měnám. Pokud kupující s takovouto změnou nesouhlasí, objednávku nepotvrdí a tato není realizována.

V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně Prodávajícího při uvedení ceny zboží ve webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání, není Prodávající povinen dodat Kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že Kupujícímu bylo zasláno přijetí objednávky podle těchto obchodních podmínek.


Prodávající upozorní Kupujícího, pokud cena uvedená u zboží ve webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání již není aktuální. Pokud Kupující nesouhlasí se zvýšením ceny, Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy.

V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu.

Podáním objednávky Kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí.

Příprava k expedici označuje dobu nutnou pro vyřízení všech náležitostí v souvislosti s předáním objednaného zboží přepravci dle volby kupujícího.

Expedice (objednaného zboží) pak znamená předání objednaného zboží prodávajícím přepravci.

Příprava k expedici, jakož i expedice samotná probíhá v pracovních dnech. Příjem objednávek pro expedici do druhého pracovního dne je do 10:00 hodin. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetové prodejny www.vonnekameny.cz jsou závazné.

Kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení objednávky. Objednávka je návrhem kupní smlouvy.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je uvedení všech následujících údajů o Kupujícím: jméno a příjmení, telefon, email, doručovací adresa, způsob dodání, způsob platby, obsah košíku.

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího v okamžiku jeho převzetí a zaplacení kupní ceny.

Při zakoupení dárkového poukazu, může jeho majitel provést nákup zboží v obchodě www.vonnekameny.cz ve výši uvedeném na kupónu (500Kč, 1000Kč, 2000Kč vč. DPH), přičemž do této částky se nezahrnuje dopravné a balné (to je účtována mimo hodnotu poukazu), které bude účtováno nad rámec objednávky. Pokud nebude využita celá výše kupónu, nemá jeho majitel právo na vrácení rozdílu hodnoty kupónu vs. zakoupené zboží.

Majiteli kupónu zároveň není možné vyplatit jeho nominální výši, je platný pouze na nákup zboží v obchodu www.vonnekameny.cz.

Při uplatnění kupónu a uznání jeho platnosti je nutné provést nákup do data uvedeném na dárkovém poukazu a uvést unikátní kód uvedený na poukazu. Na každý kupón a kód lze nakoupit pouze jednou.

III. Dodací podmínky

Při dodání zakoupeného zboží se Prodávající zavazuje vystavit fakturu se všemi potřebnými náležitostmi účetního dokladu, faktura bude zaslána na e-mail.

Podle druhu objednávky rozhoduje prodejce o platbě předem, bez které objednávku neobjedná. Jedná se o výrobky, které jsou určené pro konkrétní objednávku, případně upravované, nebo větší množství.

Zboží "skladem" a nebo "Ihned k odběru". Prodávající připraví k expedici v rozmezí 1-2 dnů po přijetí elektronické objednávky.

Zboží "skladem u dodavatele". Prodávající připraví k expedici v rozmezí 5-14 dnů po přijetí elektronické objednávky, jinak dle uvedené dodací lhůty požadované položky nebo dle dohody se zákazníkem v náhradním termínu.

V případě platby převodem, se zboží odesílá po přijetí této platby na účet prodávajícího (je-li zboží skladem, jinak dle uvedené dodací lhůty příslušné položky).

Pokud je u vybraných položek dodací lhůta delší vzhledem k exkluzivitě produktu, bude prodávající Kupujícího neprodleně kontaktovat.

Lhůta pro doručení skel a náhradních dílů může být i delší.

Zboží se doručuje dle zvoleného způsobu Kupujícím v internetové objednávce, způsoby doručení jsou:

 • doručení Českou poštou
 • doručení Zásilkovna.cz, Zásilkovna.sk
 • jiné (dle domluvy mezi prodávajícím a kupujícím, např. expresní služba)

Místem doručení zboží je doručovací adresa uvedená Kupujícím v elektronické objednávce.

Doručení prostřednictvím České pošty (dále Přepravce):

Doručení prostřednictvím tohoto Přepravce trvá obvykle 2 pracovní dny (od expedice objednaného zboží) dle standardních přepravních podmínek.

V případě, že Kupující nebude zastižen na uvedené adrese, obdrží oznámení o uložení zásilky (zásilka bude uložena na příslušné pobočce Přepravce po dobu sedmi dnů). V případě, že si zásilku nevyzvednete v dané termínu, zásilka se vrací zpět prodávajícímu. Za opětovné doručení si účtuje Prodávající poštovné ve stejné výši.

Doručení společností Zásilkovna (dále Přepravce):

Doručení prostřednictvím tohoto Přepravce trvá obvykle 2 pracovní dny (od expedice objednaného zboží) dle standardních přepravních podmínek. Při zvolení tohoto způsobu doručení je Kupující povinen uvést v internetové objednávce telefonní kontakt z důvodu potvrzení termínu doručení zásilky ze strany zvoleného přepravce.

V případě, že Kupující nebude zastižen na uvedené adrese v dohodnutém termínu, obdrží oznámení o náhradním termínu doručení zásilky (následující pracovní den). V případě, že ani při druhém pokusu o doručení zásilky nebude Kupující na uvedené adrese zastižen, vrací se zásilka zpět k Prodávajícímu. Za opětovné doručení si účtuje Prodávající poštovné ve stejné výši.

Žádáme Kupujícího o kontrolu stavu zásilky za přítomnosti dopravce (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu a v případě zjištění poškození zásilky o reklamaci přímo u dopravce.

Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

Dopravce následně sepíše s adresátem protokol o shledané závadě a zásilka bude doručena zpět odesílateli.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu poradíme@vonnekameny.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou prodávajícímu.

Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky dává prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

Platební podmínky

 • platba v hotovosti při osobním odběru
 • platba bankovním převodem (doručení či osobní odběr na základě připsání ceny na účet prodávajícího)
 • na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce)

Náhradní díly a skla ke svítidlům lze platit pouze bankovním převodem.

Sazebník dalších nákladů

Všechny ceny jsou smluvní. V e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny.

IV. Odstoupení od smlouvy

Právo odstoupit od smlouvy

Do 14 dnů máte právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu.

Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat poradime@vonnekameny.cz formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností. Oznámení o odstoupení od smlouvy (.pdf)

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Důsledky odstoupení od smlouvy

Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.

Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese (vložte Vaše jméno a příjmení/obchodní firmu, název, adresu sídla, případně jméno a příjmení, adresu osoby, která je oprávněna k převzetí zboží). Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.

Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

Odstoupit od smlouvy nelze

Odstoupení od smlouvy nelze v případě náhradních dílů a náhradních skel. Protože jsou speciálně objednávány od výrobce pro konkrétního zákazníka, a proto nelze vrátit zpět.

Dále se možnost odstoupení od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodů nevztahuje na podnikatele, kteří při nákupu uvedli své identifikační číslo (takzvané IČ). Tímto jednáním bylo dáno najevo, že smlouva byla uzavřena podnikatelem, firmou či společností (nikoliv spotřebitelem) a možnost odstoupit od smlouvy se na ně nevztahuje.

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

Vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy

Oznámení o odstoupení od smlouvy (PDF)

V. Reklamační řád

Jako doklad o záruce vystavuje prodávající ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad - fakturu se všemi náležitostmi účetního dokladu a dalšími potřebnými údaji pro uplatnění záruky (název zboží, datum, cena, množství, číslo objednávky).

Zboží lze reklamovat u prodejce dle podmínek reklamačního řádu.

Tento reklamační řád je k dispozici v sídle prodávajícího nebo jako dokument na www.vonnekameny.cz

Reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem Prodávajícího a právním řádem platným v ČR.

Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží.

Převzetím zboží od prodávajícího souhlasí s níže uvedeným reklamačním řádem.

Délka záruky

V rámci zákonné záruční lhůty se reklamace řídí Občanským zákoníkem č.89/2012 Sb. s přihlédnutím k tomuto reklamačnímu řádu. U prodloužené lhůty se reklamace řídí výhradně tímto řádem.

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeným na nákupním dokladu. Zákonná záruční doba je obecně 24 měsíců.

Reklamace zboží uplatněná po uplynutí výše uvedené záruční doby Prodávající nebude akceptovat.

Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a platnými právními předpisy ČR. Jako záruční list slouží nákupní doklad. Žádáme kupujícího o kontrolu zásilky za přítomnosti dopravce a v případě zjištění poškození zásilky o reklamaci přímo u dopravce.

Dopravce následně sepíše s adresátem protokol o shledané závadě a zásilka bude doručena zpět odesílateli. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu: (poradime@vonnekameny.cz), sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou prodávajícímu.

Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky dává prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

Místem pro uplatnění reklamace je sídlo Prodávajícího.

Kupující může vadné zboží na reklamaci zaslat přepravní službou na adresu: Průběžná 50, 370 11  České Budějovice. Balík by měl být označen viditelně "REKLAMACE" a obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), doporučujeme přiložit kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, tel.číslo.). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží. Kupující doloží platnost záruky předložením nákupního dokladu, pokud bylo v minulosti zboží reklamováno, též doloží doklad o reklamaci. Na nabývacím dokladu (nákupní nebo reklamační doklad) musí být stejné číslo objednávky.

Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu písemně uvedenou kupujícím (v reklamačním formuláři, v přiloženém listě s popisem závady). Zjistí-li se, že příčinou problémů není reklamovaný výrobek, ale nesprávné zacházení kupujícího, bude reklamace zamítnuta. V případě, že kupující souhlasí s placenou opravou, bude účtována dle aktuálního platného ceníku. Prodávající odpovídá za skryté vady zboží, které se objeví při převzetí Kupujícím a během záruční doby.

Dále se záruka nevztahuje na:

 • poškození vzniklá neopatrným, nevhodným či násilným mechanickým zacházením
 • poškození vzniklá používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, pokud je výrobcem určeno
 • zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí

Způsob vyřízení reklamace

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. V případě slevy nelze později tuto vadu reklamovat.

Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat.

Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.

Reklamace zboží prodávající vyřizuje bez zbytečného odkladu, maximálně však do 30 dní od data následujícího po uplatnění reklamace kupujícím.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícímu kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje věci nebo pokud se neprokáže opak.

Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Pokud byla reklamace vyřízena výměnou, je další případná reklamace považována za první reklamaci zboží. (Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po přijetí do dne vyřízení reklamace. Nikoliv do vyzvednutí kupujícím! O vyřízení je zákazník informován e-mailem, který uvedl již při nákupu.)

Po vyřízení reklamace prodávající upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího.

V případě nevyzvednutí reklamovaného zboží do 60ti dnů od data podání reklamace je prodávající, dle občanského zákoníku, oprávněn účtovat při výdeji reklamace částku za uskladnění. Výše tohoto poplatku je 10kč/den, v případě zboží nad 5kg 20kč/den.

VI. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající je povinen nakládat s osobními údaji kupujících ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů.

Osobní údaje Subjektu údajů jsou Prodávajícím (správcem údajů) zpracovávány v souladu s platnou legislativou, zejména s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR). Podmínky ochrany osobních údajů

Kupující je povinen neprodleně oznámit poskytovateli jakékoli změny svých identifikačních, fakturačních a kontaktních údajů, které by mohly mít vliv na plnění kupní smlouvy.

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).

VII. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2014. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

Vypracováno v souladu s občanským zák. č.89/2012 Sb.

Petr Kaboň

Firma :

Lenyk s.r.o.

Chvalšiny 250

Chvalšiny

Mob. 774 737 950

kabon@lenyk.cz

www.lenyk.cz